Alopecija areata - rešenje HAIR4YOU

Alopecija areata je neožiljno, upalno opadanje dlake koje se javlja kod oba pola, u svim starosnim dobima

Alopecija areata se iskazuje pojedinačnim ili višeslojnim okruglim žarištima, koja se najčešće se javljaju na skalpu, ali i na drugim obraslim delovima kože. U teškim oblicima bolest napreduje do gubitka svih dlaka na telu.

Iako se ne radi o stanju koje ugrožava život, alopecija areata ima poražavajući psihološki i sociološki učinak na obolelog. Incidenca je 0.1 – 0.2%, pri čemu su jednako zahvaćena oba pola. Prvu epizodu opadanja kose pre 40. godine života ima 85% bolesnika.

Alopecija areata se iskazuje okruglim žarištima s potpunim gubitkom dlake. Žarišta mogu spontano nestajati ili pak napredovati u dugotrajnu totalnu alopeciju (alopecia totalis) , odnosno univerzalnu alopeciju (alopecia univerzalis) s gubitkom svih telesnih dlaka.

Alopecija areata započinje akutno, asimptomatski, između 5-te i 40-te godine života i zahvata podjednako oba pola

Primarno žarište u 60% slučajeva nastaje na skalpu. Karakterističnog je izgleda, ovalno ili okruglo i oštro ograničeno. Gubitak dlaka je potpun, a koža je glatka i bez znakova upale. U težim slučajevima alopecije areate, dlake opadaju i na trepavicama i obrvama, što može u početku biti i jedini znak bolesti. Na rubovima aktivnog žarišta, dlaka ispada spontano ili uz lagano povlačenje. Izgled ispale dlake je karakterističan za telogenu fazu ili distrofičan u vidu uzvičnika.

Ofijaza je klinički oblik alopecije areate, karakterističan primarnim žarištem obično u okcipitalnoj regiji, uz trakasto širenje duž ivice skalpa. Alopecija totalis i alopecija univerzalis su teški oblici bolesti s potpunim gubitkom dlaka na vlasištu, odnosno gubitkom svih telesnih dlaka. Razvijaju se akutno ili postepeno, iz žarišnih oblika i to najčešće ofijaze. Paranevoidna Alopecija je poseban oblik bolesti s opadanjem kose u okolini melanocitnih nevusa.

Alopecija areata (alopecia – ćelavost, areata – kružno polje) je iznenadan gubitak kose ili dlaka u pečatima, kod osoba bez ustanovljene kožne ili sistemske bolesti. Vrlo često se naziva i pečatasta alopecija.

Uzroci alopecija areata

Alopecija, opadanje kose u krugovima, je аutoimuno stаnje u kome imuni sistem nаpаdа folikule kose. Neki nаučnici veruju dа genetikа može biti fаktor, аli uzrok je i dalje nepoznаt. Svаko može dа rаzvije alopeciju, međutim, Vаše šanse dа se suočite sa ovim poremećajem su neznаtno veće аko imаte bliskog rođаkа sа ovom bolešću. Pored togа, alopecijа se jаvljа češće kod ljudi koji imаju člаnove porodice sа аutoimunim poremećаjima, kаo što su dijаbetes, lupus ili tiroidne bolesti.

Estetsko rešenje za alopeciju i ćelavost: 100% dobijate novu prirodnu kosu!

Ukoliko već duže vreme patite od ćelavosti, alopecije i opadanja kose, a presađivanje kose i stavljanje perike Vam nije privlačno i preparati za rast kose Vam nisu dali rezultate, pogledajte koja nehiruška rešenja  nudi HAIR4YOU centar – regionalni lider sa preko 1.000 zadovoljnih klijenata i 25 godina iskustva.

Hair Micro System - rešenje za naslednu ćelavost kod muškaraca
Ožiljna alopecija rešenje HAIR4YOU

Hair Micro Sistem može rešiti problem alopecije areate

SAZNAJ VIŠE