Gubitak kose kod žena - HAIR4YOU

Žene

Ženama se obično kosa proređuje na temenu, a spoljna linija ostaje netaknuta.…


Deca

Postoji pregršt mogućnosti, svaka sa svojim simptomima, uzrocima i postupcima…


Androgena alopecija rešenje - HAIR4YOU

Androgena alopecija

Androgena alopecija je veoma česta pojava. Početni znaci javljaju se kod gotovo…


Alopecija areata - rešenje HAIR4YOU

Alopecija areata

Alopecija areata je neožiljno, upalno opadanje dlake koje se javlja u oba pola,…


Perike - HAIR4YOU

Razlika izmeđe perike, tupea i Hair Micro Sistema

Od velike važnosti je napraviti razliku između perike napravljene po meri i…


Alopecija totalis - HAIR4YOU

Alopecija totalis

Postoje tri osnovna oblika Alopecije: alopecija areata, alopecija totalis i…


Trakciona alopecija rešenje HAIR4YOU

Trakciona alopecija

Trakciona alopecija je nagli gubitak kose izazvan nekom traumom, odnosno…


Ožiljna alopecija rešenje HAIR4YOU

Ožiljna alopecija

Inicijalno određivanje tipa alopecije obično počinje sa pojavom alopecije, bilo…


Telogeni efluvijum rešenje HAIR4YOU

Telogeni efluvijum

U proseku 85% do 90% dlaka na glavi aktivno raste (the anagen phase – faza…